2009-11-6,07:22

12 ЖИЛИЙН СУРГУУЛИЙН НЭГДҮГЭЭР АНГИЙН “ДҮРСЛЭХ УРЛАГ, ТЕХНОЛОГИ”-ИЙН СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын

                                                              2008     оны     8    дугаар    сарын     20-ны өдрийн

                                              424    дүгээр тушаалын нэгдүгээр хавсралт

 

 

            5.         ЕБ-ЫН 12 ЖИЛИЙН СУРГУУЛИЙН НЭГДҮГЭЭР АНГИЙН “ДҮРСЛЭХ УРЛАГ, ТЕХНОЛОГИ”-ИЙН

СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР

 

Хүлээгдэж буй ерөнхий үр дүн:

Дүрс, өнгө, тэмдэгтийг хараад таних, нэрлэхӨөрийн бодол төсөөллөөр зурах, бүтээхАмьдрал орчноос төрсөн сэтгэлгэг зураг, бүтээлээр илэрхийлэхЗурах, бүтээх үйл ажиллагаанд хамтрах

 

 

 

Агуулгын тогтолцооны бүрэлдэхүүн хэсэг

 

Хүлээгдэж буй үр дүн

Агуулга

 

Үнэлгээ

 

Мэдлэг

Чадвар

Хэрэглээ

 

Зохиомж

 

 

 

 

 

Цэг, толбо

-Цэгээр зураас, дүрс үүсгэх

-Дүрсийг толболох

-Нэг ба олон цэг

-Толбо

-Цэг холбож зураас үүсгэх

-Олон цэгээр дүрс үүсгэх 

-Толболох чадвар

Цэг ашиглан зураас, дүрс үүсгэх

-Ямьтан, эд зүйлс толботой болон толбогүй болохыг ялгах

-Цэг, толбыг хэр ялган таньж байгаа

-2,3,4,5 цэг холбож зураас хэрхэн зурж байгаа

-Өгсөн дүрсэнд зурж чадах

 

 

 

 

 

Зураас

-Цэгүүд холбогдон зураас үүсдэгийг мэдэх

-Зураас олон төрөлтэйг ойлгох

-Зураасуудыг битүүлэн зурахад хавтгай үүсч болно гэдгийг мэдэх

-Зураас

-Зураасны төрөл:

Шулуун, тахир, долгион, нуман зураас

 

 

 

 

-Зураасны төрлийг ашиглан янз бүрийн дүрс үүсгэх

-Зураасны төрлийг өнгөөр ялгөн зурах

-Өөрийн зурсан зурагт ямар зураас орсныг ажиглана

-Дүрс үүсгэхэд зураасны төрлөөс ашиглана

-Зураасны төрлийг нэрлэж чадаж байгаа эсэх

-Шулуун зураасаар дүрс зурах

-Тахир, муруй, нуман зураасаар дүрс зурах

-Зураасыг сонгон хэрэглэж байгаа байдал

 

 

 

 

 

Хэлбэр дүрс

-Хялбар  дүрсийг таних, нэрлэх

-Дүрсүүдийг зурах, нугалах, наах  аргуудаар бүтээх

-Дүрсүүдийн байршилыг өөрчилж зохиомжлон өрөх

-Зурах, бүтээх ажиллагаанд бусадтай хамтрах

 

Хялбар

дүрсүүд:

-Квадрат

-Тэгш

   өнцөгт

-Дугуй

-Зууван дугуй

-Гурвалжин

 

-Цэг холбож

дүрсүүд

зурах, будах

-Биетүүдийг тойруулж дүрсүүд зурах, будах

-Уяа сүвлэж дүрс бүтээх

-Бичгийн цаасыг нугалж

хайчлах аргаар дүрс бүтээх

-Дүрсээр дүрсэн загвар бүтээх

-Дүрсэн загвараа уншиж ойлгох

 

-Хялбар дүрстэй  адил төстэй юмс хаана байгааг  нэрлэх

-Юмсын хэлбэрийг үндсэн дүрсээр тайлбарлах

-Юмсын  бүрдэл хэсгийг нэрлэх, тоолох,

-Техникийн хялбар загвар, тоглоом хийж өөртөө ба ахуйдаа хэрэглэх

Дүрсүүд-

ийг нэрлэн чадаж байгаа эсэх 

-Зүг чиг заасан, зөвшөөрсөн ба анхааруулсан, ахуйтай холбоотой дохио, дэмдгүүдийг хэр таньж, нэрлэж, хэрэглэж заншиж байгаа байдал

Дүрсүүд-

-Хялбар  дүрсээр дүрсэн загвар хэр зэрэг бүтээсэн эсэх

-Бусадтай хамтрахдаа хэр зэрэг санаачлага-

тай, идэвхитэй байсан.эсэх

 

 

 

 

Өнгө зохицол

-Үндсэн өн гүүдийг таних, нэрлэх

-Юмсын өнгийг нэрлэх

-Юмсын дүрс зургийг үндсэн өнгөөр будах

-Үндсэн өнгөөс үүсмэл өнгө гаргах

-Зурах бүтээх ажилдаа бусадтай хамтрах

 

Үндсэн өнгө:

Хөх,

улаан,

шар

 

Үүсмэл өнгө:

Ногоон,

ягаан,

улбар шар

-Үндсэн өнгийг дангаар  будах

-Үндсэн хоёр өнгийг хольж өөр өнгө гаргах

-Зурсан зургаа өнгө ялган битүүлж будах

-Эд зүйлсийн өнгийг сонгож будах

-Өөрийн болон бусдын зурсан зургийг уншиж ойлгох, тайлбарлан ярих

-Анги болон ахуй орчиндоо үндсэн өнгөтэй зүйл юу байгааг нэрлэх

-Үүсмэл өнгө болох ногоон,  ягаан, улбар шар өнгөтэй зүйл байгаа эсэхийг ярилцах

-Зурах бүтээх үйл ажиллагаандаа өнгийг сонгож будах  

-Үндсэн өнгийг нэрлэж адаж байгаа эсэх (хөх, улаан, шар)

-Зургаагаас доошгүй өнгө мэддэг байх

-Зурах бүтээх үйлдээ эд зүйлсийн өнгийг сонгож будаж чадаж байгаа эсэх

-Зургийг өнгө ялган хэр зэрэг нямбай, чадварлаг будаж байгаа эсэх

 

 

 

 

 

 

Хэмжээ харьцаа

 

-Энгийн эд юмсын хэмжээг харьцуулан жиших, тодорхойлон нэрлэх

-Эд юмсын хэмжээний ялгааг мэдэх

-Хялбар дүрсүүдийн хэмжээ, харьцааг өррчлөн зурж бүтээх

-Өөрийн хэрэглэх эд зүйлсийнхээ хэмжээ харьцааг сонгох

-Хэмжээний төрлүүд

Урт богино

Том жижиг

Өндөр нам

-Хэмжих багаж хэрэгсэл

-Хэмжээний ялгааг мэдэх, харьцуулан жиших

-Хэмжээг тодорхойлон таних нэрлэх

-Эд зүйлсийг хэмжээгээр нь харьцуулах

-Хялбар дүрсүүдийн хэмжээ харьцааг өөрчлөн загварчлах

-Юмсын хэмжээ харьцааны зохицлын сайхан муухайг ялгах

-Энгийн эд зүйлсийг хэмжиж чадах, хэмжээг бичих

-Өөрийн болон бусдын зарим эд юмсын хэмжээ, харьцааг сонгох / Урт богино

Том жижиг

Өндөр нам/

 

-Зурах, бүтээх үйл ажиллагаандаа эд юмсын хэмжээ харьцааг зөв сонгож чадах

 

 

-Эд зүйлсийн хэмжээг харьцуулж зөв тодорхойлон нэрлэж байгаа эсэх

-Хялбар дүрсүүдийн хэмжээ харьцааг өөрчлөн загварчилж чадаж байгаа эсэх

-Хэмжих энгийн багаж хэрэгслийг ашиглан эд зүйлсийн хэмжээг зөв авч байгаа эсэх

-Зурах бүтээх үйл ажиллагаандаа юмсын хэмжээ харьцааг хэр зөв сонгож байгаа эсэх

Дүрслэн урлахуй

 

Сэдэвт зураг

Өөрийн бодол төсөөллөөр зурж будах

Сэдэвт зургийг зурах аргын мэдлэг

-Бодол санаагаа зургаар чөлөөтэй илэрхийлэх

-Зурснаа бусдад ярих

Өөрийн төсөөллөөр зохион зурж будах

Бодол төсөөллөө зургаар хэр илэрхийлж байгаа

Хүн, амьтан, байгалийн дүрслэл

-Хүн, амьтан, байгалийг өөрийн төсөөлөл, гарваль барилаараа зурах

 

-Хүний дүрслэл, амьтны дүрслэл

-Байгалийн дүрслэл

-Хүн, амьтны дүрс, хөдөлгөөнийг өөрийн барилаар зурах

Өөрийн бодол санааг илэрхийлэхдээ хүн, амьтан, байгаль оролцуулан зурах

Хүн, амьтан, байгалийн дүрслэлээр бодол санаагаа илэрхийлж чадаж байгаа эсэх 

 

Баримлын урлал

Баримлын шавраар өөрийн сонирхсон зүйлийг дүрслэн урлах

-Барих зүйлийн дүрс, хэлбэр, хэмжээний сонголт

-Дүрсийн өнгө зохицлын сонголт

-Баримлын шавраар ерөнхий дүрс хэлбэрээс эхлэн жижиг хэсгүүдийг барих

-Өнгө зохицлыг зөв сонгох

Урласан баримлын тоглоомоо ашиглах, тоглох

-Баримлын хэлбэр, хэмжээний сонголт

-Баримал барих ур чадвар /дүй/

-Хэлбэр дүрс үүсгэх чадвар

-Өнгө зохицлыг тааруулсан эсэх

Ардын урлал

-Ардын уламжлалт тоглоомын төрөл болох шагай, шатар, хөзөр зэргийн тухай мэдэх

-Үндэсний уламжлалт хувцсыг таних, нэрлэх

-Тоглоом хийх аргын тухай мэдлэг

-Үндэсний хувцасны нэрийг мэдэх

-Тоглох явцдаа бусадтай харилцах чадвар

-Шагай ба хөлгөн тоглоомыг тоглох, нэрлэх

-Өөр тоглоом хэрэглэх

-Үндэсний хувцсыг таньж нэрлэх

-Ардын уламжлалт тоглоомоос нэрлэх

-Үндэсний хувцсаа таних, нэрлэх /дээл, монгол гутал, хантааз/

-Шагайн, хөлгөн тоглоомууд хийж өөртөө хэрэглэж байгаа эсэх

-Тоглох явцдаа хэр хамтарч байгаа байдал

 

 

Чимэглэх урлаг

Хувцас, цүнх гэх мэт ойрын хэрэглээний эд зүйлсийн чимэглэлийг мэдэх, ялгааг таних

Өнгийн цаас  ашиглан болон бусад энгийн аргаар хялбар чимэглэл хийж, өөрийн эд зүйл болон хийсэн бүтээлээ чимэглэх

Бусадтай хамтран анги танхим, гэр орноо чимэглэх

-Чимэглэх энгийн аргын тухай мэдлэг

-Эвэр угалз, чагтан хээ.

-Эд зүйлсийг өнгөөр будаж чимэглэх

-Дүрс хэлбэрээр чимэглэл хийх

-Энгийн чимэглэлийн материалаар чимэглэх /саа, товч, цэцэг/

-Эд зүйлсийн гоё сайханд үнэлгээ өгөх

-Өөрийн хэрэглээний эд зүйлсийн хувцас, хичээлийн хэрэглэлийн чимэглэлийн ялгааг таних, тайлбарлах

-Өөрийн хийж бүтээсэн эд зүйлсээ цаасаар, өнгөөр, чимэглэлийн энгийн материалууд ашиглан чимэглэх

-Эд зүйлсийн чимэглэлийн талаар бусадтай зөвлөлдөх

-Өөрийн хэрэглэх эд зүйлсийн чимэглэлийг сонгох

 

-Хийсэн бүтээлээ гоё сайхан чимэглэж байгаа эсэх

-Эд зүйлсийн чимэглэлийн ялгаатай байдлыг таньж ойлгох, тайлбарлаж чадах эсэх

-Нэг төрлийн дүрс, бүтээлийг 2 өөр аргаар чимэглэж чадах эсэх

 

 

 

 

Зохион бүтээх

 ажил

-Эд юмсыг хүний хүсэл, хэрэгцээнд зориулан зохион бүтээдгийг

ойлгож мэдэх

-Эд юмсын бүтэц, бүрдэл хэсгийн тухай ойлгож мэдэх

-Төрөл бүрийн материал ашиглан өөрт болон бусдад хэрэгцээтэй эд зүйл зохиож, урлан бүтээх

-Зохион бүтээсэн эдлэлээ бусдад тайлбарлах

-Ганцаар болон

хэсэг бүлгээрээ хийх ажлаа төлөвлөх

-Осол аюулгүй ажиллах, хамтарч хөдөлмөрлөх дадал соёл эзэмших

-Эд юмсын зориулалт

-Ижил зориулалтын эд юмс өөр өөр загвартай байдгийг танин мэдэх

-Хүний хэрэгцээ

-Эд юмсын бүрдэл хэсэг

 

-Эд юмсын зориулалттай нэрлэх, тайлбарлах

-Ижил зориулалттай эд юмсын хэлбэр загварын ялгааг тайлбарлах /өнгө, хэлбэр, хэмжээ, чимэглэл/

-Эд юмс нь ямар бүтэц, бүрдэл хэсгээс тогтож буйг тайлбарлах

-Цаас, баримлын шавар, даавууны өөдөс, утас, байгалийн болон хаягдал материалыг ашиглан эд зүйл зохион бүтээх

-Хийсэн зүйлээ тайлбарлах

-Өөрийн болон бусдын бүтээлд үнэлгээ өгөх

-Бусадтай хамтран ажиллах

-Энгийн материалуудыг ашиглан хүнд хэрэгтэй эд зүйл зохион бүтээх

–Орчиндоо

 хог хаягдалгүй цэвэрч нямбай амьдрах

-Хаягдал материалыг дахин ашиглах талаар шийдвэр гаргаж чаддаг байх

-Эд зүйлийг ариг гамтай хэрэглэж дадах

-Өөрийн болон бусдын бүтээлийг хүндэтгэх

 

 

-Эд юмсын зориулалтыг тайлбарлаж чадаж буй эсэх

-Ижил зориулалттай юмс өөр өөр хийц загвартай байдгийг жишээгээр тайлбарлаж чадах /цүнх, гар утас/

-Байгалийн болон хаягдал материалаар юу хийж болох тухай мэдэж, жишээ нэрлэж чадах эсэх    -Зохиосон эд зүйлийн санаа өвөрмөц байгаа эсэх

-Зохиосон эд зүйлээ урлан бүтээх чадвар 

-Хийсэн бүтээлээ тайлбарлан ярьж чадах эсэх

-Ажлаа төлөвлөн, хамтран ажиллаж байгаа байдал

 

 

 

 

 

 

Материал

-Мод, цаас, даавуу, ноос гэх мэт материалыг таних, нэрлэх

-Байгалийн материал, хүний бүтээсэн материалыг мэдэх таних

-Эд зүйлийг хийсэн материалыг таних, ялгах

-Материалын бат бөх, нимгэн зузаан, сунадаг сунадаггүй, хатуу зөөлөн гэх мэт шинж чанарыг туршиж мэдэх

-Ямар материалаар юу хийдгийг мэдэх

-Энгийн материалууд ашиглан эд зүйл зохион бүтээхдээ материал хэмнэх

-Материалын төрөл

-Материалын шинж чанар

-Байгалийн материал /мод, чулуу, хөвөн/

-Хүний бүтээсэн материал /цаас, утас, хуванцар/

-Хаягдал материал /сонин, шил, яс, сав баглаа боодол/

-Орчны бохирдол

Материал хэмнэх талаар ойлголттой болох

-Материалын төрлийг таних нэрлэх, ялгааг тайлбарлах

-Татах, сунгах, нугалах, хугалах, хайчлах аргаар материалын шинж чанарыг таньж мэдэх

- Цаас, даавууны өөдөс, баримлын шавар, хаягдал материал зэргийг ашиглан урлан бүтээх

-Материалыг хэмнэлттэй хэрэглэх

 

-Юуг ямар материалаар хийснийг мэдэх

-Ямар материалаар юу хийдгийг мэдэх

-Эд зүйлийг хийхдээ материалаа зөв сонгож хэрэглэх

-Хаягдал материал цуглуулах, тушаах

-Эд зүйлсийг ариг гамтай хэрэглэх

 

-Эд зүйлийг хийсэн материалыг зөв нэрлэж чадаж байгаа эсэх

-Ямар материалаар юу хийдгийг 5 хүртэл эд зүйл нэрлэж байгаа эсэх

-Материалыг нугалах, хайчлах, наах, базах , барих зэргээр эд зүйл урлан бүтээж байгаа чадвар

-Материалыг хэр зэрэг хэмнэлттэй хэрэглэж байгаа эсэх

 

 

Багаж хэрэгсэл

-Хэмжих, огтлох, зурах, наах багаж хэрэгслүүдийг таних, нэрлэх

- Хэмжих, огтлох, зурах, наах багаж хэрэгслүүдийг осол аюулгүй хэрэглэж чадах

-Өрх гэрийн болон анги танхимын орчинд дээрх энгийн багаж хэрэгслүүдийг зөв сонгон хэрэглэх

-Хамтран ажиллах

Хэмжих , огтлох, зурах, наах, хайчлах багаж хэрэгслүүдийн

нэр, төрөл, үүрэг зориулалт, осол аюулгүй хэрэглэх арга

Багаж хэрэгслийг осол аюулгүй хэрэглэх дүрэм

 

Хэмжих , огтлох, зурах, наах, хайчлах багаж хэрэгслүүдийг зориулалтаар нь ангилах, нэрлэх

Багаж хэрэгслийг зөв барих, хэрэглэх

Ахуйн болон анги танхимын орчин хэрэглээндээ багаж хэрэгслийг зөв сонгож , осол аюулгүй хэрэглэх

Энгийн багаж хэрэгслүүдээ арчлах, зөв байрлуулах, авч явах

Багаж хэрэслүүдийн үүрэг зориулалтыг нэрлэж чадаж байгаа эсэх

Багаж хэрэгслүүдийг зөв сонгож хэрэглэж байгаа эсэх

Багаж хэрэгслүүдээ осол аюулгүй зөв арчилж хадгалан яваа эсэх

 

 

 

Технологи ба хэрэглээ

 

-Байгалийн гарваль эд зүйлс болон хүний бүтээсэн эд зүйлсийг ялгаж, таньж мэдэх, ялгааг тайлбарлах

-Хүний бүтээсэн эд зүйлсийн сайн ба муу талыг ойлгох, тайлбарлах

-Ахуйн энгийн ажиллагаатай багаж хэрэгсэл, техник хэрэгслийг зөв, соёлтой ажиллуулж хэрэглэж чадах

-Байгалийн гарваль эд зүйлс

Технологийн буюу хүний бүтээсэн эд зүйлс

-Багаж хэрэгсэл

-Техник хэрэгсэл

-Эд юмсын зориулалт, ач холбогдлыг мэдэх

 

-Байгалийн гарваль болон хүний бүтээсэн зүйлийг ялгаж мэдэх, тайлбарлах

-Ямар зүйлийг юунд зориулж бүтээснийг ойлгох, тайлбарлах,

-Ахуйн зориулалттай, энгийн ажиллагаатай багаж хэрэгсэл, техник хэрэгслийг асааж унтрааж чаддаг байх

-Ахуйн хэрэглээний техник хэрэгслийг  нэрлэх, зориулалтыг тайлбарлах

-Өрх гэрийн болон анги танхим, харилцааныхаа үйл ажиллагаанд энгийн ажиллагаатай багаж хэрэгсэл, техник хэрэгслийг зөв, соёлтой ажиллуулж хэрэглэж чадах

-Багаж материал, техник хэрэгслийг арчлах

-Багаж хэрэгсэл, техник хэрэгслийг зөв сонгон хэрэглэх

-Эзэмшсэн мэдлэг чадвараа өрх гэрийн болон анги танхим, харилцааныхаа үйл ажиллагаанд ашиглах

-Байгалийн болон хүний бүтээсэн зүйлсийг ялгаж, таньж, ялгааг тайлбарлаж буй эсэх

-Эд зүйлсийн зориулалтыг тайлбарлаж чадаж буй эсэх

-Ахуйн энгийн багаж хэрэгсэл, техникийг ажиллуулж хэрэглэж, чадаж буй эсэх

-Хүний бүтээсэн эд зүйлсийн ач холбогдол ба муу талыг ойлгож энгийн жишээн дээр тайлбарлаж буй эсэх

 

бичсэн: Tumenjargal.B төрөл: Сургалтын хөтөлбөр | (9) Сэтгэгдэл | найздаа илгээх | уншигдсан: 5663

Сэтгэгдэл:

duu hugjmiin bagsh awah bol uu
bi tanai aimagt ajilah gesen yum aa hend hna handah bol helj uguuch
Бичсэн: enkhtuya (зочин) хэзээ: 11:10, 2013-6-12 | Холбоос | |
сайхан байна
Бичсэн: Зочин хэзээ: 09:31, 2012-4-16 | Холбоос | |
сайхан байлаа. баярлалаа
инээх инээх алга ташилт
Бичсэн: Зочин хэзээ: 06:09, 2012-1-20 | Холбоос | |
nerd loser
Бичсэн: Зочин хэзээ: 03:25, 2011-11-16 | Холбоос | |
хжухыу
эхэжырэрртахт
Бичсэн: Зочин хэзээ: 08:05, 2011-2-10 | Холбоос | |
bayarlalaa shabdaa
үнсэлт үнсэлт алга ташилт алга ташилт алга ташилт
Бичсэн: magnai bagsh ni (зочин) хэзээ: 09:02, 2010-5-2 | Холбоос | |
йййй
sick
Бичсэн: ахо (зочин) хэзээ: 11:04, 2010-1-8 | Холбоос | |
йййй
ярзайтал инээх ирмэх гуниглах баярлах сайн болж амжилт1111111111
Бичсэн: ахо (зочин) хэзээ: 11:03, 2010-1-8 | Холбоос | |
алга ташилт
Бичсэн: Зочин хэзээ: 10:19, 2009-12-27 | Холбоос | |
Сэтгэгдэл бичих

Бүртгэлтэй нэрээр бичих
 
  хариу
Зочин нэрээр бичих

:-)
оруулах
 
idiomatic-dormant